Əvəzedilməz ləzzət

Şri-Lankanın alçaq yamaclarında yetişən və çayın ən keyfiyyətli mövsümündə xüsusi diqqətlə yığılan çay yarpaqları işlənərək uzun və qıvrım halına gəlir. Özünəməxsus yumşaq dadı, parlaq rəngi və orta tünd ətri ilə mükəmməl ləzzətə zəmanət verir

QABLAŞDIRMA ÇEŞİDLƏRİ

ÇAYIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
ÇAY NÖVÜ Qara çay
ÇAYIN RƏNGİParlaq qırmızı
ÇAYIN TÜNDLÜYÜOrta tünd
DƏMLƏMƏK ÜÇÜN MİQDARI2 qaşıq
DƏMLƏNMƏ MÜDDƏTİ5 dəqiqə
DƏMLƏMƏ SAYI1 dəfə
DƏMLƏMƏK ÜÇÜN SUYUN HƏRARƏTİ100°C