Earl Grey çayından sitrus meyvəsini xatırladan ətir və dadın gəlməsi tərkibindəki berqamot yağı ilə bağlıdır. Dəmlənərkən parlaq, orta tündlükdə rəng alır və Şri-Lanka çayları üçün xarakterik həm sərt, həm də yumşaq dada malikdir.

QABLAŞDIRMA ÇEŞİDİ

ÇAYIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
ÇAY NÖVÜ Qara çay
ÇAYIN RƏNGİParlaq qırmızı
ÇAYIN TÜNDLÜYÜOrta tünd
DƏMLƏMƏK ÜÇÜN MİQDARI2 qaşıq
DƏMLƏNMƏ MÜDDƏTİ5 dəqiqə
DƏMLƏMƏ SAYI1 dəfə
DƏMLƏMƏK ÜÇÜN SUYUN HƏRARƏTİ100°C